BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng:	(100/5A; 120/5A; 150/5A,200/5A))

Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng: (100/5A; 120/5A; 150/5A,200/5A))

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-13 (Tỷ số biến dòng: 40/5A; 50/5A; 60/5A,80/5A)

Biến dòng đo lường KBD-13 (Tỷ số biến dòng: 40/5A; 50/5A; 60/5A,80/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-13S (Tỷ số biến dòng 	80/5A)

Biến dòng đo lường KBF-13S (Tỷ số biến dòng 80/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi

Top

   (0)