BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng :	(120/5A,150/5A; 200/5A)

Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng : (120/5A,150/5A; 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-13(Tỷ số biến dòng 120/5A)

Biến dòng đo lường KBF-13(Tỷ số biến dòng 120/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi

Top

   (0)