BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBM-25 (Tỷ số biến dòng 200/5A; 250/5A; 300/5A; 350/5A)

Biến dòng đo lường KBM-25 (Tỷ số biến dòng 200/5A; 250/5A; 300/5A; 350/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBM-25 ( Tỷ số biến dòng 100/5A, 120/5A, 150/5A)

Biến dòng đo lường KBM-25 ( Tỷ số biến dòng 100/5A, 120/5A, 150/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi

Top

   (0)