BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBM-14 (Tỷ số biến dòng sau 400/5A; 450/5A; 500/5A) Call

Biến dòng đo lường KBM-14 (Tỷ số biến dòng sau 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBM-14(Tỷ số biến dòng:600/5A;1000/5A; 1200/5A;....6000/5A) Call

Biến dòng đo lường KBM-14(Tỷ số biến dòng:600/5A;1000/5A; 1200/5A;....6000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

   (0)