BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng sau: 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng sau: 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng :	(100/5A; 120/5A; 150/5A,200/5A; 250/5A)

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng : (100/5A; 120/5A; 150/5A,200/5A; 250/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-42 (Tỷ số biến dòng: 500/5A)

Biến dòng đo lường KBF-42 (Tỷ số biến dòng: 500/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi

Top

   (0)