BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng :	150/5A; 200/5A; 250/5A; 300/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng : 150/5A; 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

   (0)