BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng: 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng: 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng:(100/5A; 120/5A; 150/5A,:200/5A; 250/5A;300/5A))

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng:(100/5A; 120/5A; 150/5A,:200/5A; 250/5A;300/5A))

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

   (0)