BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBF-22 (Tỷ số biến: 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Biến dòng đo lường KBF-22 (Tỷ số biến: 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-22 (Tỷ số biến dòng: 150/5A)

Biến dòng đo lường KBF-22 (Tỷ số biến dòng: 150/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi

Top

   (0)