BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBF-62 (Tỷ số biến dòng : 300/5A)

Biến dòng đo lường KBF-62 (Tỷ số biến dòng : 300/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-62 (Tỷ số biến dòng:400/5A;450/5A;500/5A;....;1000A, 1200A))

Biến dòng đo lường KBF-62 (Tỷ số biến dòng:400/5A;450/5A;500/5A;....;1000A, 1200A))

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi

Top

   (0)