BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBD-63 (Tỷ số biến dòng: 	200/5A; 250/5A)

Biến dòng đo lường KBD-63 (Tỷ số biến dòng: 200/5A; 250/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-63 (Tỷ số biến dòng: 400/5A; 450/5A;500/5A; 600/5A;......1200A)

Biến dòng đo lường KBF-63 (Tỷ số biến dòng: 400/5A; 450/5A;500/5A; 600/5A;......1200A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-63(Tỷ số biến dòng: 300/5A)

Biến dòng đo lường KBF-63(Tỷ số biến dòng: 300/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi

Top

   (0)