BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A, 150/5A; 200/5A)

Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A, 150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng: 50/5A;60/5A; 75/5A)

Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng: 50/5A;60/5A; 75/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi

Top

   (0)