BIẾN DÒNG KBD-12S

mỗi trang
Biến dòng bảo vệ KBD-13(Tỷ số biến dòng:	50/5A; 60/5A,75/5A; 100/5A; 120/5A,...200/5A) Call

Biến dòng bảo vệ KBD-13(Tỷ số biến dòng: 50/5A; 60/5A,75/5A; 100/5A; 120/5A,...200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng : (80/5A,100/5A; 120/5A; 150/5A,200/5A)) Call

Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng : (80/5A,100/5A; 120/5A; 150/5A,200/5A))

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau:	40/5A; 50/5A; 60/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau: 40/5A; 50/5A; 60/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

   (0)