BIẾN DÒNG KBM-03

mỗi trang
Biến dòng bảo vệ KBM-03 (Tỷ số 400/5A; 450/5A; 500/5A; 600/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-03 (Tỷ số 400/5A; 450/5A; 500/5A; 600/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBM-03 (Tỷ số biến dòng 400/5A; 450/5A; 500/5A; 600/5A)

Biến dòng đo lường KBM-03 (Tỷ số biến dòng 400/5A; 450/5A; 500/5A; 600/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBM-03 (Tỷ số biến dòng 200/5A; 250/5A; 300/5A; 350/5A)

Biến dòng đo lường KBM-03 (Tỷ số biến dòng 200/5A; 250/5A; 300/5A; 350/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBM-03 (Tỷ số biến dòng 120/5A; 150/5A)

Biến dòng đo lường KBM-03 (Tỷ số biến dòng 120/5A; 150/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi

Top

   (0)