BIẾN DÒNG KIỂU TRÒN KBJ

mỗi trang
Biến dòng bảo vệ KBJ-10 (2500/5A,3000/5A,4000/5A,5000/5A)

Biến dòng bảo vệ KBJ-10 (2500/5A,3000/5A,4000/5A,5000/5A)

Biến dòng bảo vệ PCT 2500/5A CL.5P10 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-10 (500/5A,600/5A,700/5A,800/5A,1000/5A)

Biến dòng bảo vệ KBJ-10 (500/5A,600/5A,700/5A,800/5A,1000/5A)

Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A CL.5P10 5VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-10 (3000/5A,4000/5A,5000/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-10 (3000/5A,4000/5A,5000/5A)

Biến dòng đo lường MCT 3000/5A CL.1 40VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-10 (1200/5A,1500/5A,1600/5A,2000/5A,2500/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-10 (1200/5A,1500/5A,1600/5A,2000/5A,2500/5A)

Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-10 1000/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 1000/5A

Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-10 (300/5A,450/5A,500/5AA,600/5A,800/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-10 (300/5A,450/5A,500/5AA,600/5A,800/5A)

Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL1 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-04 2000/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-04 2000/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 2000/5A CL.5P10 15VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-04 1600/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-04 1600/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-04 (200/5A,400/5A,500/5A,600/5A,750/5A)

Biến dòng bảo vệ KBJ-04 (200/5A,400/5A,500/5A,600/5A,750/5A)

Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 2.5VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-06 (1200/5A,1500/5A,1600/5A,2000/5A,3000/5A)

Biến dòng bảo vệ KBJ-06 (1200/5A,1500/5A,1600/5A,2000/5A,3000/5A)

Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-06 (500/5A,600/5A,750/5A,800/5A,1000/5A)

Biến dòng bảo vệ KBJ-06 (500/5A,600/5A,750/5A,800/5A,1000/5A)

Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A CL.5P10 5VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-06 (2000/5A,2500/5A,3000/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-06 (2000/5A,2500/5A,3000/5A)

Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 40VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-06 (800/5A,1000/5A,1200/5A,1500/5A,1600/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-06 (800/5A,1000/5A,1200/5A,1500/5A,1600/5A)

Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-06 (150/5A,200/5A,300/5A,400/5A,500/5A,600/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-06 (150/5A,200/5A,300/5A,400/5A,500/5A,600/5A)

Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL1 5VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-04 (1500/5A,1600/5A,2000/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-04 (1500/5A,1600/5A,2000/5A)

Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 40VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-04 (500/5A,600/5A,800/5A,1000/5A,1200/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-04 (500/5A,600/5A,800/5A,1000/5A,1200/5A)

Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 40VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-04 (150/5A,200/5A,250/5A,300/5A,400/5A,450/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-04 (150/5A,200/5A,250/5A,300/5A,400/5A,450/5A)

Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL1 5VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-03 (250/5A,300/5A,350/5A,400/5A,500/5A,600/5A)

Biến dòng bảo vệ KBJ-03 (250/5A,300/5A,350/5A,400/5A,500/5A,600/5A)

Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-03 (100/5A,120/5A,150/5A,200/5A,300/5A,400/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-03 (100/5A,120/5A,150/5A,200/5A,300/5A,400/5A)

Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-25 (200/5A,250/5A,300/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-25 (200/5A,250/5A,300/5A)

Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL1 5VA Ø25 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-25 (50/5A,75/5A,100/5A,120/5A,150/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-25 (50/5A,75/5A,100/5A,120/5A,150/5A)

Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL3 2.5VA Ø25 Xuất xứ: Korea, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-23 (75/5A,100/5A,120/5A,200/5A,250/5A,300/5A)

Biến dòng đo lường KBJ-23 (75/5A,100/5A,120/5A,200/5A,250/5A,300/5A)

Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL3 5VA Ø23 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-15 (50/5A60/5A,75/5A,100/5A,120/5A,150/5A

Biến dòng đo lường KBJ-15 (50/5A60/5A,75/5A,100/5A,120/5A,150/5A

Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL3 5VA Ø15 Xuất xứ: Korea, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
Vui lòng gọi

Top

   (0)