BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBD-12(Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A,150/5A; 200/5A)

Biến dòng đo lường KBD-12(Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A,150/5A; 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng:50/5A; 60/5A; 75/5A; 80/5A)

Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng:50/5A; 60/5A; 75/5A; 80/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi

Top

   (0)