BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

mỗi trang
Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng : (80/5A,100/5A; 120/5A; 150/5A,200/5A))

Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng : (80/5A,100/5A; 120/5A; 150/5A,200/5A))

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau:	40/5A; 50/5A; 60/5A)

Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau: 40/5A; 50/5A; 60/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Vui lòng gọi

Top

   (0)